ฝ่ายบริหารและบุคลากร
งานประกันคุณภาพ
ลิ้งค์น่าสนใจ
งานทะเบียนและวัดผล
งานแนะแนว
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 26/05/2015
ปรับปรุง 20/07/2017
สถิติผู้เข้าชม 2345969
Page Views 4106699
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
ปรัชญา

ใช้ความรู้ คู่คุณธรรม นำปัญญา  พัฒนาสังคม  มุ่งสู่ความเป็นเลิศ ก่อเกิดมาตรฐานสากล ”  
หลักคำกล่าวนี้  โรงเรียนมุ่งเน้นให้นักเรียนใช้ความรู้อย่างมีคุณธรรมประกอบกับสติปัญญา  ไหวพริบที่ชาญฉลาดนำไปคิดค้นคว้าสร้างสรรค์  พัฒนาตนเองและประเทศชาติให้รุ่งเรืองสถาพร มีมาตรฐานเทียบเท่าระดับสากล

วิสัยทัศน์

สังคมแห่งการเรียนรู้ เคียงคู่วัฒนธรรมคุณภาพ มีภาวะผู้นำ คุณธรรมดี มีวินัย   ใฝ่เรียนรู้ 

มุ่งสู่ความเป็นเลิศ ก่อเกิดมาตรฐานสากล