จ้างซ่อมแซมอาคารเรียนเพื่อเป็นที่พักนอนนักเรียน
รายการปรับปรุง
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 330.49 KB
เอกสารการจ้าง
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 115.83 KB