โครงการเพชรอินทนิล ปีการศึกษา 2566
ประกาศโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเข้าร่วมโครงการเพชรอินทนิล ครั้งที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2566