โครงการเพชรอินทนิล ปีการศึกษา 2565
ใบสมัคร-แบบตอบรับ-โครงการเพชรอินทนิล-ประจำปี-2563
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 93.88 KB
แผ่นพับโครงการเพชรอินทนิล


Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 238 KB
ประกาศโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเข้าร่วมโครงการเพชรอินทนิล ครั้งที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2565
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 116.16 KB
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าร่วมโครงการเพชรอินทนิล ประจำปีการศึกษา 2565
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.87 MB
ประกาศ เรื่อง ผลสอบคัดเลือกนักเรียนผู้ผ่านการทดสอบ โครงการเพชรอินทนิล ปีการศึกษา 2565 ภาคทฤษฎี
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.42 MB