กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
สมัครสอบ NAKHONSAWAN S-M-E Contest
สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนนครสวรรค์ และ โรงเรียนนครสวรรค์ โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาต่างประเทศ ร่วมกันจัดสอบแข่งขันวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ชิงทุนการศึกษาระดับประเทศ “NAKHONSAWAN S-M-E Contest” ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันอาทิตย์ที่ 21 มกราคม พ.ศ.2561 ณ สนามสอบโรงเรียนนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนมีโอกาสทดสอบความสามารถทางวิชาการ เสริมสร้างเจตคติที่ดี และเพื่อให้นักเรียนได้แสดงความสามารถในการคิดเชิงวิเคราะห์ การแก้ไขปัญหา การให้เหตุผล และการเชื่อมโยงความรู้ทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ
** นักเรียนคนใดสนใจให้มาขอรับใบสมัครได้ที่กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ครูสุภาพร ภายในวันที่ 31 ธ.ค. 60
โพสเมื่อ : 16 ธ.ค. 2560,18:31   อ่าน 151 ครั้ง