โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ (สอวน.) สาขาเคมี ค่าย 1
เปิดค่ายสอวน.เคมี ค่าย 1 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
นายอำนวย อภิชาติตรากูล ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 38 ได้เป็นประธานพิธีเปิดค่ายส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (สอวน.) ค่าย 1 ประจำปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 7-21 ตุลาคม 2561 ณ อาคารเกียรติยศ ๑๐๙ ปี โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม มีนักเรียนที่ผ่านเข้าค่าย สอวน. เคมี ค่าย 1 ในเขตภาคเหนือ ตอนล่าง 8 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกาแพงเพชร จังหวัดตาก จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดพิจิตร จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดสุโขทัย และจังหวัดอุตรดิตถ์ จำนวน 36 คน โดยมี ดร.สมพร สุขอร่าม ผู้อำนวยการโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม พร้อมด้วยฝ่ายบริหาร คณะครู และตัวแทนนักเรียน โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคมให้การต้อนรับ
 
 

โพสเมื่อ : 09 ต.ค. 2561,00:00   อ่าน 348 ครั้ง