กิจกรรมเดินวิ่ง 120 ปี โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
ข้อมูลการจัดกิจกรรมเดิน-วิ่ง 120ปี โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
รายชื่อฟันรัน|| รายชื่อมินิมาราธอน|| รายชื่อฮาล์ฟมาราธอน|| รายชื่อฟูลมาราธอน|| รายชื่อ VIP    

กำหนดการรับสมัครออนไลน์

          ระหว่างวันที่ 1 -31 ตุลาคม พ.ศ. 2561

 

ระยะทางการแข่งขัน  มีทั้งหมด  5  ประเภท

·ฟันรัน 5 กม. ค่าสมัคร 250 บาท ได้รับเสื้อและเหรียญ

·มินิมาราธอน  12 กม. ค่าสมัคร 300 บาท ได้รับเสื้อและเหรียญ

·ฮาล์ฟมาราธอน  21 กม. ค่าสมัคร 400 บาท ได้รับเสื้อและเหรียญ

·ฟูลมาราธอน  42 กม. ค่าสมัคร 600 บาท ได้รับเสื้อและเหรียญ

·VIP ค่าสมัคร 2,000 บาท วิ่งได้ทุกระยะ  ได้รับเสื้อ เหรียญรางวัล และถ้วยรางวัล


การแบ่งกลุ่มอายุ

· ฟันรัน 5 กม. 
ชาย   หญิง
- ทั่วไป          (ถ้วยรางวัลอันดับ 1-10)    - ทั่วไป        (ถ้วยรางวัลอันดับ 1-10)
- ไม่เกิน 13 ปี (ถ้วยรางวัลอันดับ 1-10)    - ไม่เกิน 13 ปี (ถ้วยรางวัลอันดับ 1-10)
- 14 -17 ปี     (ถ้วยรางวัลอันดับ 1-10)   - 14-17 ปี      (ถ้วยรางวัลอันดับ 1-10)
                                                                              

· มินิมาราธอน  12 กม. แบ่งกลุ่มชายและหญิง  ดังนี้

ชาย   หญิง  
- ทั่วไป        (ถ้วยรางวัลอันดับที่ 1-10)   - ทั่วไป      (ถ้วยรางวัลอันดับที่ 1-5)
- 30-34 ปี    (ถ้วยรางวัลอันดับที่ 1-10)   - 30-34 ปี   (ถ้วยรางวัลอันดับที่ 1-5)
- 35-39 ปี    (ถ้วยรางวัลอันดับที่ 1-10)   - 35-39 ปี   (ถ้วยรางวัลอันดับที่ 1-5)
- 40-44 ปี    (ถ้วยรางวัลอันดับที่ 1-10)   - 40-44 ปี   (ถ้วยรางวัลอันดับที่ 1-5)
- 45-49 ปี    (ถ้วยรางวัลอันดับที่ 1-10)   - 45-49 ปี   (ถ้วยรางวัลอันดับที่ 1-5)
- 50-54 ปี    (ถ้วยรางวัลอันดับที่ 1-10)   - 50-54 ปี   (ถ้วยรางวัลอันดับที่ 1-5)
- 55-59 ปี    (ถ้วยรางวัลอันดับที่ 1-10)     - 55-59 ปี   (ถ้วยรางวัลอันดับที่ 1-5)
- 60-64 ปี    (ถ้วยรางวัลอันดับที่ 1-10)    - 60 ปีขึ้นไป(ถ้วยรางวัลอันดับที่ 1-5)
- 65-70 ปี    (ถ้วยรางวัลอันดับที่ 1-10)     
-70 ปีขึ้นไป (ถ้วยรางวัลอันดับที่ 1-10)       
     
                
                       
·ฮาล์ฟมาราธอน  21 กม.  แบ่งกลุ่มชายและหญิง  ดังนี้

ชาย   หญิง  
- ทั่วไป        (ถ้วยรางวัลอันดับที่ 1-10)   - ทั่วไป      (ถ้วยรางวัลอันดับที่ 1-5)
- 30-34 ปี    (ถ้วยรางวัลอันดับที่ 1-10)   - 30-34 ปี   (ถ้วยรางวัลอันดับที่ 1-5)
- 35-39 ปี    (ถ้วยรางวัลอันดับที่ 1-10)   - 35-39 ปี   (ถ้วยรางวัลอันดับที่ 1-5)
- 40-44 ปี    (ถ้วยรางวัลอันดับที่ 1-10)   - 40-44 ปี   (ถ้วยรางวัลอันดับที่ 1-5)
- 45-49 ปี    (ถ้วยรางวัลอันดับที่ 1-10)   - 45-49 ปี   (ถ้วยรางวัลอันดับที่ 1-5)
- 50-54 ปี    (ถ้วยรางวัลอันดับที่ 1-10)   - 50-54 ปี   (ถ้วยรางวัลอันดับที่ 1-5)
- 55-59 ปี    (ถ้วยรางวัลอันดับที่ 1-10)     - 55-59 ปี   (ถ้วยรางวัลอันดับที่ 1-5)
- 60-64 ปี    (ถ้วยรางวัลอันดับที่ 1-10)    - 60 ปีขึ้นไป(ถ้วยรางวัลอันดับที่ 1-5)
- 65-70 ปี    (ถ้วยรางวัลอันดับที่ 1-10)     
-70 ปีขึ้นไป (ถ้วยรางวัลอันดับที่ 1-10)       
     
· ฟูลมาราธอน  42 กม. แบ่งกลุ่มชายและหญิง  ดังนี้
 
ชาย   หญิง  
- ทั่วไป        (ถ้วยรางวัลอันดับที่ 1-10)   - ทั่วไป      (ถ้วยรางวัลอันดับที่ 1-5)
- 30-34 ปี    (ถ้วยรางวัลอันดับที่ 1-10)   - 30-34 ปี   (ถ้วยรางวัลอันดับที่ 1-5)
- 35-39 ปี    (ถ้วยรางวัลอันดับที่ 1-10)   - 35-39 ปี   (ถ้วยรางวัลอันดับที่ 1-5)
- 40-44 ปี    (ถ้วยรางวัลอันดับที่ 1-10)   - 40-44 ปี   (ถ้วยรางวัลอันดับที่ 1-5)
- 45-49 ปี    (ถ้วยรางวัลอันดับที่ 1-10)   - 45-49 ปี   (ถ้วยรางวัลอันดับที่ 1-5)
- 50-54 ปี    (ถ้วยรางวัลอันดับที่ 1-10)   - 50-54 ปี   (ถ้วยรางวัลอันดับที่ 1-5)
- 55-59 ปี    (ถ้วยรางวัลอันดับที่ 1-10)     - 55-59 ปี   (ถ้วยรางวัลอันดับที่ 1-5)
- 60-64 ปี    (ถ้วยรางวัลอันดับที่ 1-10)    - 60 ปีขึ้นไป(ถ้วยรางวัลอันดับที่ 1-5)
- 65-70 ปี    (ถ้วยรางวัลอันดับที่ 1-10)     
-70 ปีขึ้นไป (ถ้วยรางวัลอันดับที่ 1-10)       
                            
หมายเหตุ :  ถ้วยรางวัลอันดับที่ 1-5 สำหรับรุ่นศิษย์เก่าที่มีจำนวนนักวิ่งมากที่สุดตามลำดับ
                 ถ้วยรางวัลอันดับที่ 1-5 สำหรับชมรมวิ่งที่มีจำนวนนักวิ่งมากที่สุดตามลำดับ


กำหนดการแข่งขัน
 
   วันอาทิตย์ที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2561
 • เวลา 03.00น. ปล่อยตัวนักวิ่งประเภทฟูลมาราธอน
 • เวลา 05.00น. ปล่อยตัวนักวิ่งประเภทฮาล์ฟมาราธอน
 • เวลา 06.00น. ปล่อยตัวนักวิ่งประเภทมินิมาราธอน
 • เวลา 06.10น. ปล่อยตัวนักวิ่งประเภทฟันรัน
 • เวลา 06.20น. ปล่อยตัวนักวิ่งประเภทนักเรียนโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม


ถ้วยรางวัล


เสื้อวิ่ง

           Size S ขนาด  36" X 26"
Size M ขนาด  38" X 27"
Size L ขนาด  40" X 28"
Size XL ขนาด 42" X 28"
Size XXL ขนาด  44" X 29"
 

กาจัดส่งเสื้อ
 • ถ้าต้องการให้จัดส่งเสื้อก่อนวันงาน คิดค่าบริการ 80 บาท ต่อ 1 ท่าน
 • โปรดโอนค่าสมัคร+ค่าจัดส่ง(สำหรับผู้ที่ให้จัดส่งเสื้อ)
 • เมื่อทำการจัดส่งแล้ว  จะแจ้งเลขพัสดุ ให้ทราบ ทาง E-mail 


เหรียญรางวัล

 

เส้นทางการวิ่ง
 • ฟันรัน 5 กม. 

 • มินิมาราธอน  12 กม. 
            

 • ฮาล์ฟมาราธอน  21 กม.
บัญชีธนาคาร
 • ธนาคารกสิกรไทย สาขาสุโขทัย  บัญชีออมทรัพย์
 • ชื่อบัญชี  นายพิษณุ  กล่อมคุ้ม
 • บัญชีเลขที่ 047-1-94396-7

ขั้นตอนการสมัครออนไลน์
 • ทำการชำระเงินตามบัญชีธนาคารด้านบน
 • ถ่ายสลิปเก็บไว้ในอุปกรณ์คอมพิวเตอร์/มือถือ/แทบเล็ทที่จะทำการสมัคร
 • เข้าสู่ลิงค์การสมัครออนไลน์ แล้วกรอกรายละเอียดให้สมบูรณ์  พร้อมแนบการโอน
 • เมื่อผู้ดูแล ทำการตรวจสอบข้อมูลว่ามีการชำระเงินแล้ว  จะส่งอีเมลยืนยันการสมัครหรือสามารถตรวจสอบรายชื่อด้านล่าง(ปรับปรุงรายชื่อ เวลา 18.00 น. ของทุกวัน)
แนะนำที่พักใกล้โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
 •  สะเดาหวานรีสอร์ท เบอร์โทรศัพท์ 086 936 1661
 • ศรีพูนทรัพย์ รีสอร์ท เบอร์โทรศัพท์089-828-8558 ,089-8288558 
 • สีรุ้งรีสอร์ท เบอร์โทรศัพท์ 089 706 1703
 • สลิลรัตน์ โฮมสเตย์ เบอร์โทรศัพท์ 086 738 2111
 • ชวนชม รีสอร์ท เบอร์โทรศัพท์ 081 280 3195
 • จันทร์สว่าง รีสอร์ท 
 • SUKHOTHAI TREASURE RESORT & SPA
รายชื่อฟันรัน|| รายชื่อมินิมาราธอน|| รายชื่อฮาล์ฟมาราธอน|| รายชื่อฟูลมาราธอน|| รายชื่อ VIP

โพสเมื่อ : 30 ก.ย. 2561,00:00   อ่าน 5652 ครั้ง