โครงการ ห้องเรียนกีฬา
ใบสมัครนักเรียนโครงการห้องเรียนกีฬา (อ่าน 44) 12 ม.ค. 61
ประกาศผลการสอบคัดเลือกฯ ตำแหน่ง ครูผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอล โครงการห้องเรียนกีฬา (อ่าน 59) 29 ธ.ค. 60
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ การสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (อ่าน 55) 28 ธ.ค. 60
เกณฑ์การให้คะแนนสอบทักษะกีฬา ระดับชั้น ม.4 (อ่าน 58) 26 ธ.ค. 60
การรับนักเรียนเข้าเรียนในโรงเรียนโครงการห้องเรียนกีฬา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 75) 26 ธ.ค. 60
การรับนักเรียนเข้าเรียนในโรงเรียนโครงการห้องเรียนกีฬา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 73) 26 ธ.ค. 60
ใบสมัครผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอล (อ่าน 43) 25 ธ.ค. 60
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอล โครงการห้องเรียนก (อ่าน 57) 25 ธ.ค. 60
ดาวโหลด โปสเตอร์โครงการห้องเรียนกีฬา (อ่าน 954) 11 ส.ค. 59
VTR แนะนำโครงการ เมื่อ วันลงนาม MOU (อ่าน 464) 11 ส.ค. 59