การรับนักเรียนปีการศึกษา 2563 ประเภทห้องเรียนพิเศษ
แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการรับรายงานตัว/มอบตัว ม.1 ปีการศึกษา 2563 ประเภทห้องเรียนพิเศษ
โพสเมื่อ : 11 มี.ค. 63
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษา ม.4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 11 มี.ค. 63
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเขาศึกษา ม.1 ประเภทห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 10 มี.ค. 63
แนวปฏิบัติในการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสคโคโรน่า
โพสเมื่อ : 06 มี.ค. 63
ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2563 ประเภทห้องเรียนพิเศษ
โพสเมื่อ : 03 มี.ค. 63
ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2563 ประเภทห้องเรียนพิเศษ
โพสเมื่อ : 03 มี.ค. 63
กำหนดการสอบเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563 ประเภทห้องเรียนพิเศษ
โพสเมื่อ : 03 มี.ค. 63
แบบฟอร์มหนังสือรับรองการอยู่อาศัยจริงในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
โพสเมื่อ : 29 ม.ค. 63
หลักเกณฑ์และคุณสมบัติการรับนักเรียนความสามารถพิเศษ ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 28 ม.ค. 63
ประกาศการรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 28 ม.ค. 63
ปฏิทินการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 22 ม.ค. 63