การรับนักเรียนปีการศึกษา 2563 ประเภทห้องเรียนทั่วไป
แผนที่การส่ง และรับนักเรียนในวันสอบคัดเลือก ม.1 และ ม.4 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
โพสเมื่อ : 31 พ.ค. 63
เอกสารที่นักเรียนต้องนำมาในวันสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 31 พ.ค. 63
เอกสารที่นักเรียนต้องนำมาในวันสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 31 พ.ค. 63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 15 พ.ค. 63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 15 พ.ค. 63
คู่มือการสมัครเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 15 พ.ค. 63
คู่มือการสมัครเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 15 พ.ค. 63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 15 พ.ค. 63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 15 พ.ค. 63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 15 พ.ค. 63
ประกาศ เรื่อง ปฏิทินการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2563 (แก้ไข)
โพสเมื่อ : 27 เม.ย. 63
ประกาศ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงกำหนดการรับสมัครและวิธีการรับสมัคร
โพสเมื่อ : 21 เม.ย. 63
หลักเกณฑ์และคุณสมบัติการรับนักเรียนความสามารถพิเศษ ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 20 เม.ย. 63
ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2563 (โควตาห้องเรียนทั่วไป)
โพสเมื่อ : 22 มี.ค. 63
ประกาศการรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 14 มี.ค. 63
รายละเอียดการรับสมัครรอบทั่วไป
โพสเมื่อ : 14 มี.ค. 63