การรับนักเรียนปีการศึกษา 2563 ประเภทห้องเรียนทั่วไป
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 14 มิ.ย. 63
กำหนดการมอบตัว ชำระเงินบำรุงการศึกษา ซื้อ/รับหนังสือเรียนและอุปกรณ์การเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา
โพสเมื่อ : 12 มิ.ย. 63
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 12 มิ.ย. 63
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 10 มิ.ย. 63
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 10 มิ.ย. 63
ประกาศ การเปลี่ยนแปลงข้อมูลประเภทการสมัครจากนักเรียนในเขตพื้นที่บริการเป็นนักเรียนนอกเขตพื้นที่
โพสเมื่อ : 08 มิ.ย. 63
แนวปฏิบัติในการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนห้องเรียนเรียนทั่วไป
โพสเมื่อ : 05 มิ.ย. 63
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทนักเรียนความสามารถพิเศษ 2563
โพสเมื่อ : 04 มิ.ย. 63
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทนักเรียนความสามารถพิเศษ 2563
โพสเมื่อ : 04 มิ.ย. 63
แผนที่การส่ง และรับนักเรียนในวันสอบคัดเลือก ม.1 และ ม.4 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
โพสเมื่อ : 31 พ.ค. 63
เอกสารที่นักเรียนต้องนำมาในวันสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 31 พ.ค. 63
เอกสารที่นักเรียนต้องนำมาในวันสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 31 พ.ค. 63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 15 พ.ค. 63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 15 พ.ค. 63
คู่มือการสมัครเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 15 พ.ค. 63
คู่มือการสมัครเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 15 พ.ค. 63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 15 พ.ค. 63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 15 พ.ค. 63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 15 พ.ค. 63
ประกาศ เรื่อง ปฏิทินการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2563 (แก้ไข)
โพสเมื่อ : 27 เม.ย. 63