ประชาสัมพันธ์ สื่อองค์ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
มาตรการเปิดเรียน On site ปลอดภัย อยู่ได้กับโควิด 19 ในสถานศึกษา เตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1/2565
โพสเมื่อ : 07 พ.ค. 65
แนวทางการให้บริการวัคซีนไฟเซอร์ฝาสีม่วงเป็นเข็มกระตุ้น ขนาดครึ่งโดสฝ่านระบบสถานศึกษา สำหรับนักเรียน/นักศึกษา อายุ 12 ปี ขึ้นไปที่ีมีประวัติการไดัรับวัคซีนไฟเซอร์ครบ 2 เข็ม
โพสเมื่อ : 24 เม.ย. 65
ความรู้เกี่ยวกับลองโควิด
โพสเมื่อ : 24 เม.ย. 65
ประกาศจังหวัดสุโขทัย เรื่อง มาตรการควบคุมและป้องกันโรคโควิด 19 แบบบูรณาการเป็นกรณีเฉพาะรองรับช่วงเทศกาลสงกรานต์
โพสเมื่อ : 02 เม.ย. 65
ประกาศ ประกาศจังหวัดสุโขทัย เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)) (ฉบับที่ 57)
โพสเมื่อ : 02 เม.ย. 65
การประเมินอาการผู้ป่วย โควิด-19
โพสเมื่อ : 14 มี.ค. 65
กักตัว 14 วัน อย่างไร ให้ปลอดภัยกับคนในบ้าน
โพสเมื่อ : 14 มี.ค. 65
อยู่อย่างไรให้ห่างไกลโควิด 19
โพสเมื่อ : 14 มี.ค. 65
วิธีการตรวจโควิด-19 ด้วยตนเอง ด้วยชุดทดสอบแอนติเจน (ATK)
โพสเมื่อ : 14 มี.ค. 65
Home isolation (การแยกกักตัวที่บ้าน)
โพสเมื่อ : 14 มี.ค. 65
คำสั่งจังหวัดสุโขทัย ที่ 131/2565 เรื่อง ปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว
โพสเมื่อ : 08 ก.พ. 65
คำสั่งจังหวัดสุโขทัย ที่ 312/2565 เรื่อง แหล่งที่มีการระบาดของโรคแบบกลุ่มก้อน (ฉบับที่ 15)
โพสเมื่อ : 08 ก.พ. 65
ประกาศจังหวัด เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในสนามชนโค ในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย
โพสเมื่อ : 08 ก.พ. 65
ประกาศ ประกาศจังหวัดสุโขทัย เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)) (ฉบับที่ 55)
โพสเมื่อ : 08 ก.พ. 65
ผู้สัมผัสใกล้ชิดเสี่ยงสูงโควิด 19 ปฏิบัติตัวอย่างไร
โพสเมื่อ : 04 ก.พ. 65
แผนเผชิญเหตูเมื่อพบนักเรียนติดเชื้อในห้องเรียน
โพสเมื่อ : 04 ก.พ. 65
คุณคือคน "วง" ไหน? เป็นกลุ่มเสี่ยงหรือเปล่าต้องทำตัวอย่างไร
โพสเมื่อ : 04 ก.พ. 65
คำแนะนำการฉีดวัคซีนโควิด 19
โพสเมื่อ : 13 ม.ค. 65
สรุป ประกาศ ประกาศจังหวัดสุโขทัย เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)) (ฉบับที่ 53)
โพสเมื่อ : 13 ม.ค. 65
ประกาศ ประกาศจังหวัดสุโขทัย เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)) (ฉบับที่ 53)
โพสเมื่อ : 13 ม.ค. 65