การรับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2566 ปรเภทห้องเรียนปกติ
ประกาศโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม เรื่อง เรียกรายชื่อสำรองนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566 ห้องเรียนปกติ (อ่าน 297) 18 เม.ย. 66
ประกาศ เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566 ห้องเรียนพิเศษ EP , MP รอบ ที่ 2 (อ่าน 201) 12 เม.ย. 66
ประกาศโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม เรื่อง เรียกรายชื่อสำรองนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566 ห้องเรียนปกติ (อ่าน 409) 03 เม.ย. 66
ประกาศโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม เรื่อง เรียกรายชื่อสำรองนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2566 ห้องเรียนปกติ (อ่าน 385) 02 เม.ย. 66
ประกาศโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม เรื่อง เรียกรายชื่อสำรองนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566 ห้องเรียนปกติ (อ่าน 311) 02 เม.ย. 66
ประกาศโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม เรื่อง เรียกรายชื่อสำรองนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2566 ห้องเรียนปกติ (อ่าน 580) 31 มี.ค. 66
ประกาศโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม เรื่อง เรียกรายชื่อสำรองนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566 ห้องเรียนปกติ (อ่าน 951) 29 มี.ค. 66
QR Code แบบฟอร์มการแจ้งความประสงค์ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจัดหาที่เรียนให้กับนักเรียนที่พลาดโอกาสจากการสอบคัดเลือก (อ่าน 504) 27 มี.ค. 66
แบบกรอกประวัติข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2566 (DMC) ม.4 (อ่าน 1241) 27 มี.ค. 66
แบบกรอกประวัติข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2566 (DMC) ม.1 (อ่าน 761) 27 มี.ค. 66
แบบฟอร์มใบมอบตัว (อ่าน 1171) 27 มี.ค. 66
ประกาศ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2566 ห้องเรียนปกติ (อ่าน 2961) 27 มี.ค. 66
ประกาศ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566 ห้องเรียนปกติ(แก้ไขประกาศ) (อ่าน 1476) 27 มี.ค. 66
ประกาศ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566 ห้องเรียนปกติ (อ่าน 3599) 26 มี.ค. 66
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 ห้องเรียนปกติ (อ่าน 1938) 21 มี.ค. 66
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ห้องเรียนปกติ (อ่าน 2529) 21 มี.ค. 66
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 ห้องเรียนปกติ ประเภทนักเรียนความสามารถพิเศษ (อ่าน 464) 16 มี.ค. 66
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ห้องเรียนปกติ ประเภทนักเรียนความสามารถพิเศษ (อ่าน 578) 15 มี.ค. 66
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 ห้องเรียนปกติ ประเภทนักเรียนความสามารถพิเศษ (อ่าน 406) 13 มี.ค. 66
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ห้องเรียนปกติ ประเภทนักเรียนความสามารถพิเศษ (อ่าน 585) 13 มี.ค. 66
ประกาศ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทนักเรียนที่เรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเดิม (โควตา) ประจำปีการศึกษา 2566 (อ่าน 1163) 10 มี.ค. 66
ประกาศ การเปลี่ยนแปลงกำหนดการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทนักเรียนโรงเรียนเดิม(โควตา) ประจำปีการศึกษา 2566 (อ่าน 820) 07 มี.ค. 66
แบบฟอร์ม หนังสือรับรองการอยู่อาศัยจริงในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม (อ่าน 485) 02 มี.ค. 66
ใบสมัครเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนปกติ ประเภทความสามารถพิเศษ (อ่าน 404) 24 ก.พ. 66
ใบสมัครเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ ประเภทความสามารถพิเศษ (อ่าน 409) 24 ก.พ. 66
ใบสมัครเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ (อ่าน 1251) 24 ก.พ. 66
ใบสมัครเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนปกติ (อ่าน 1090) 24 ก.พ. 66
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และคุณสมบัติการรับนักเรียนความสามารถพิเศษเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2566 (อ่าน 760) 22 ก.พ. 66
ประกาศ เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2566 (อ่าน 2907) 05 ก.พ. 66
กำหนดการรับสมัคร หลักฐานการสมัคร นักเรียนประเภทห้องเรียนปกติ (อ่าน 1909) 05 ก.พ. 66