ฝ่ายบริหารและบุคลากร
กลุ่มงานนโยบายและแผน
งานแผนงาน
งานสารสนเทศ
งานประกันคุณภาพ
ลิ้งค์น่าสนใจ

งานทะเบียนและวัดผล
งานแนะแนว
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 26/05/2015
ปรับปรุง 18/04/2017
สถิติผู้เข้าชม 2155072
Page Views 3630667
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
เว็บบอร์ด
เฉพาะสมาชิกเท่านั้นต้องการสมัครสมาชิกใหม่ คลิกที่นี่ หรือเข้าระบบ คลิกที่นี่
หมายกำหนดฯ พ.ย. 58 นี้ ทั้ง "นักเรียน" และ "ผู้ปกครอง" ห้ามพลาด !! (ทุกระดับชั้น)
โพสโดย
>>>>

หมายกำหนดฯ พ.ย. 58 นี้ ทั้ง "นักเรียน" และ "ผู้ปกครอง" ห้ามพลาด !! (ทุกระดับชั้น)

 


1. วันพุธที่ 04 พ.ย. 58 
     - ประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้น ม.1 (เวลา 09.00 - 12.00 น.) และ ม.2 (เวลา 13.00 - 16.00 น.)
 
2. วันพฤหัสบดีที่ 05 พ.ย. 58 
     - ประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้น ม.3 (เวลา 09.00 - 12.00 น.) และ ม.4 (เวลา 13.00 - 16.00 น.)
 
3. วันจันทร์ที่ 09 พ.ย. 58 
     - ประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้น ม.5 (เวลา 09.00 - 12.00 น.) และ ม.6 (เวลา 13.00 - 16.00 น.)
 
4. วันอังคารที่ 10 พ.ย. 58 ถึง วันพุธที่ 11 พ.ย. 58 
     - นักเรียนชั้น ม.1 - ม.3 ยื่นคำร้องสอบแก้ตัวครั้งที่ 2
 
5. วันพุธที่ 11 พ.ย. 58 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 12 พ.ย. 58 
     - นักเรียนชั้น ม.4 - ม.6 ยื่นคำร้องสอบแก้ตัวครั้งที่ 2
 
6. วันพุธที่ 11 พ.ย. 58 ถึง วันศุกร์ที่ 27 พ.ย. 58 
     - นักเรียนชั้น ม.1 - ม.6 สอบแก้ตัวของภาคเรียนที่ 1/2558
 
 
 

หมายเหต  (เกี่ยวกับการประชุมผู้ปกครอง)
     
     ด้วยโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม กำหนดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 / 2558 ณ หอประชุมศรีจุฬาลักษณ์ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม เพื่อชี้แจงนโยบาย แนวทางการพัฒนานักเรียน แจ้งผลการเรียน การเก็บเงินบำรุงการศึกษา ตลอดจนให้ผู้ปกครองนักเรียนได้รับทราบข้อมูลเป็นแนวทางเดียวกัน และมีส่วนร่วมในการดูแลพัฒนานักเรียน

     จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขอความร่วมมือผู้ปกครองมาประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน

     ฝ่ายปกครอง
          โทรศัพท์. 055 611 786 ต่อ 130
          โทรสาร. 055 612 848
          เว็บไซต์. www.suw.ac.th

โพสโดย : >>>>
IP : 110.77.217.174
โพสเมื่อวันที่ : 04 พ.ย. 2558,22:41 น.
ความเห็นที่ 2
โพสโดย
>>>>
สวัสดีครับ เที่ยงวันอาทิตย์ วันหยุดของการทำงาน วันแห่งความสุขของครอบครัว ทั้งนี้ ขอขอบพระคุณอาจารย์ 2 ท่าน (ครูสายการสอนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ / คศ.3) เป็ยอย่างสูงครับ ที่ส่งข้อมูลมาบอกกล่าวว่า... นักเรียนชั้น ม.6 ไม่ต้องเสียค่าประกันอุบัติเหตุแล้ว เพราะจ่ายเ็นรายปี ส่วนค่าบำรุงการศึกษา 2,000 บาท (สองพันบาทถ้วน) *สามารถเบิกส่วนกลางได้ สำหรับบุตรข้าราชการ* และให้นำใบเสร็จรับเงิน (บิลเงินสด) ค่าอุปกรณืการเรียน โดยนำมาให้ในวันที่ประชุมผู้ปกครองด้วย และมีการพบครูที่ปรึกษาประจำชั้นรายห้องเรียนครับ

ปล. ขอขอบพระคุณ ครูสายชั้น ม.6 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม เป็นอย่างสูงอีกครั้งครับ ที่สละเวลาปฏิบัติหน้าที่นอกเหนือวันและเวลาราชส่งข้อมูลมาแจ้งบอกกล่าวให้ทราบครับ
ขอแสดงความนับถือ

>>>> "ครูไทย" <<<< "เรือสำเภาทอง"
โพสโดย : >>>>
IP : 110.78.145.156
โพสเมื่อวันที่ : 08 พ.ย. 2558,12:28 น.
ความเห็นที่ 1
โพสโดย
>>>>
5  พฤศจิกายน  2558

เรื่อง     การเก็บเงินบำรุงการศึกษา

เรียน     ผู้ดูแลระบบเว็บไซต์โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง

             ตามที่โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ได้กำหนดประชุมผู้ปกครองของนักเรียนโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคมในทุกระดับชั้น และได้ฝากส่งหนังสือเวียนที่ ศธ 04268.01/ ว 904 ลงวันที่ 27 ต.ค. 2558 ให้กับนักเรียนถึงผู้ปกครองทุกคน ตามความแจ้งแล้วนั้น

             ข้าพเจ้าเป็นตัวแทนผู้ปกครองของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และ 6  จึงขออนุญาตเรียนสอบถาม "การเก็บเงินบำรุงการศึกษา" ของระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และ 6 ที่จะดำเนินการประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ในการนี้ แต่ละห้องหรือแต่ละสายวิชาการศึกษา จะต้องชำระเงินเป็นจำนวนเงินเท่าใด และต้องชำระเงินค่าอื่น ๆ อีกหรือไม่ อาทิ เงินค่าประกันอุบัติเหตุของนักเรียน เป็นต้น เพื่อที่จะได้จัดเตรียมจำนวนเงินที่ต้องชำระทั้งหมดไปถูกต้องครบถ้วน เนื่องจากผู้ปกครองบางท่านอาจจะขัดสนเกี่ยวกับเรื่องเงิน หากถ้าทราบก่อนล่วงหน้าถือว่าดีอย่างยิ่ง

              จึงเรียนมาเพื่อทราบพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ตอบข้อสงสัย และจักขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

 
ขอแสดงความนับถือ

>>>> "ครูไทย" <<<< "เรือสำเภาทอง"

ตัวแทนผู้ปกครองของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และ 6
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม


หมายเหตุ

             ผู้ปกครองจะต้องเข้าพบครูที่ปรึกษาประจำชั้นของบุตรหลานตามห้องเรียน พร้อมทั้งจะต้องนำใบเสร็จรับเงิน (บิลเงินสด) ค่าอุปกรณ์การเรียนไปด้วยหรือไม่
โพสโดย : >>>>
IP : 116.58.243.106
โพสเมื่อวันที่ : 05 พ.ย. 2558,09:03 น.
สมาชิกล็อกอินเข้าระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น
ชื่อล็อกอิน:
รหัสผ่าน: