ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

แจ้งทางเว็บไซต์ http://www.suw.ac.th/complain
แจ้งทาง Facebook : https://www.facebook.com/profile.php?id=100057457418668
ติดต่อผู้บริหาร http://www.suw.ac.th/itadata_10_2564
Adobe Acrobat Document    ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.95 MB
แบบฟอร์มยื่นคำร้อง 
Adobe Acrobat Document    ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 66.86 KB