การดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

Adobe Acrobat Document    ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 18.79 KB
Adobe Acrobat Document    ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 111.08 KB