ยินดีต้อนรับทุกท่าน...เข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ด้วยความยินดียิ่ง


ข่าวประชาสัมพันธ์
รูปแบบการจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 1/2563 23 มิ.ย. 63
ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ 29 พ.ค. 63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะฯ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์คณิตศาส 27 พ.ค. 63
ประกาศผลการพิจารณาการย้ายแผนการเรียนปีการศึกษา 2563 18 พ.ค. 63
ประกาศผลการพิจารณาการรับย้ายเข้าศึกษาต่อในปีการศึกษา 2563 18 พ.ค. 63
รับสมัครและสอบคัดเลือกฯ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ 18 พ.ค. 63
กำหนดการชำระเงินบำรุงการศึกษา ซื้อ/รับหนังสือเรียนและอุปกรณ์การเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 253 16 พ.ค. 63
ประกาศ เรื่อง ปฏิทินการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2563 (แก้ไข) 27 เม.ย. 63
การรับนักเรียนปีการศึกษา 2563 ประเภทห้องเรียนทั่วไป
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 14 มิ.ย. 63
กำหนดการมอบตัว ชำระเงินบำรุงการศึกษา ซื้อ/รับหนังสือเรียนและอุปกรณ์การเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 12 มิ.ย. 63
รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 12 มิ.ย. 63
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 10 มิ.ย. 63
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 10 มิ.ย. 63
ประกาศ การเปลี่ยนแปลงข้อมูลประเภทการสมัครจากนักเรียนในเขตพื้นที่บริการเป็นนักเรียนนอกเขตพื้นที่ 08 มิ.ย. 63
แนวปฏิบัติในการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนห้องเรียนเรียนทั่วไป 05 มิ.ย. 63
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทนักเรียนความสามารถพิเศษ 2563 04 มิ.ย. 63
การรับนักเรียนปีการศึกษา 2563 ประเภทห้องเรียนพิเศษ
แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการรับรายงานตัว/มอบตัว ม.1 ปีการศึกษา 2563 ประเภทห้องเรียนพิเศษ 11 มี.ค. 63
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษา ม.4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2563 11 มี.ค. 63
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเขาศึกษา ม.1 ประเภทห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2563 10 มี.ค. 63
แนวปฏิบัติในการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสคโคโรน่า 06 มี.ค. 63
ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2563 ประเภทห้องเรียนพิเศษ 03 มี.ค. 63
ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2563 ประเภทห้องเรียนพิเศษ 03 มี.ค. 63
กำหนดการสอบเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563 ประเภทห้องเรียนพิเศษ 03 มี.ค. 63
แบบฟอร์มหนังสือรับรองการอยู่อาศัยจริงในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 29 ม.ค. 63
ภาพกิจกรรม
คำสั่งโรงเรียนแจ้งคณะครูและบุคลากร
คำสั่งที่ 97/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเก็บเงินบำรุงการศึกษา เงินประกันชีวิต 1/2563(เพิ่มเติม) 12 มิ.ย. 63
คำสั่งที่ 87/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเก็บเงินบำรุงการศึกษา เงินประกันชีวิต 1/2563 12 มิ.ย. 63
คำสั่งที่ 93/2563 เรื่อง แต่งตั้งบุคลากรทำหน้าที่ครูผู้สอน ภาค 1 ปี'63 11 มิ.ย. 63
คำสั่งที่ 86/63 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบคัดเลือกนักเรียนความสามารถพิเศษ ม.1, ม.4 ปี'63 21 พ.ค. 63
คำสั่งที่ 83/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรับสมัครนร. เข้าศึกษาต่อ ม.1, ม.4 ปี'63 (แก้ไข) 29 เม.ย. 63
คำสั่งโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ที่ ๗๙/๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งครูที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ 20 เม.ย. 63
คำสั่งที่ 63/2563 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการปฏิบัติหน้าที่ในพิธีมอบโล่รางวัลโครงการเพชรอินทนิล ปี'63 27 ก.พ. 63
คำสั่งที่ 59/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงาน “นิทรรศการผลงานนักเรียน สู่มาตรฐานสากล” ปี'63 13 ก.พ. 63
งานแผนงานและประกันคุณภาพ
แบบฟอร์มรายงานการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองรายบุคคล SAR
ข่าวการศึกษา
ผู้บริหาร

ดร.สมพร สุขอร่าม
ผู้อำนวยการโรงเรียน
    กรกฏาคม 2563   
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
ปฏิทินกิจกรรม
02 มิ.ย. 63 ถึง
สอบคัดเลือก ม.1 ห้องเรียนปกติ ประเภทนักเรียนความสามารถพิเศษ ปีการศึกษา 2563
03 มิ.ย. 63 ถึง
สอบคัดเลือก ม.4 ห้องเรียนปกติ ประเภทนักเรียนความสามารถพิเศษ ปีการศึกษา 2563
06 มิ.ย. 63 ถึง
สอบคัดเลือก ม.1 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2563
07 มิ.ย. 63 ถึง
สอบคัดเลือก ม.4 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2563
13 มิ.ย. 63 ถึง
ชั้น ม.1 ชำระเงินบำรุงการศึกษา ซื้อ/รับหนังสือเรียนและอุปกรณ์การเรียน
15 มิ.ย. 63 ถึง
ชั้น ม.4 ชำระเงินบำรุงการศึกษา ซื้อ/รับหนังสือเรียนและอุปกรณ์การเรียน
16 มิ.ย. 63 ถึง
ชั้น ม.2 ชำระเงินบำรุงการศึกษา ซื้อ/รับหนังสือเรียนและอุปกรณ์การเรียน
17 มิ.ย. 63 ถึง
ชั้น ม.3 ชำระเงินบำรุงการศึกษา ซื้อ/รับหนังสือเรียนและอุปกรณ์การเรียน
18 มิ.ย. 63 ถึง
ชั้น ม.5 ชำระเงินบำรุงการศึกษา ซื้อ/รับหนังสือเรียนและอุปกรณ์การเรียน
19 มิ.ย. 63 ถึง
ชั้น ม.6 ชำระเงินบำรุงการศึกษา ซื้อ/รับหนังสือเรียนและอุปกรณ์การเรียน
 
 
 
 
 

ผลงานอาจารย์
ผลงานนักเรียน
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
รายชื่อศิษย์เก่า
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
รับเรื่องร้องเรียน
ลิ้งค์น่าสนใจ
สื่อการสอน