ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประมูลร้านถ่ายเอกสารในโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม (อ่าน 52) 02 มิ.ย. 66
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานขับรถ (อ่าน 40) 01 มิ.ย. 66
ประกาศโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานขับรถ (อ่าน 51) 31 พ.ค. 66
ประกาศโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานขับรถ (อ่าน 77) 23 พ.ค. 66
ประกาศ เรื่อง ประมูลร้านถ่ายเอกสารในโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2566 (อ่าน 126) 23 พ.ค. 66
ประกาศ เรื่อง ผลการรับย้ายเข้าศึกษาต่อโรงเรีนสุโขทัยวิทยาคม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 (อ่าน 298) 09 พ.ค. 66
ประกาศ เรื่อง ผลการเปลี่ยนแผนการเรียนและย้ายห้อง ปีการศึกษา 2566 (อ่าน 250) 09 พ.ค. 66
ประกาศ เรื่อง การรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2566 ประเภทห้องเรียนพิเศษ (อ่าน 174) 08 พ.ค. 66
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อย้ายเข้าศึกษาต่อ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 (อ่าน 166) 08 พ.ค. 66
ประกาศ เรื่อง “การเปลี่ยนแผนการเรียน” (อ่าน 1047) 18 เม.ย. 66
ประกาศ เรื่อง “การจัดห้องเรียน (อ่าน 1397) 18 เม.ย. 66
ประกาศ เรื่อง ผลการคัดเลือกร้านค้าเพื่อจำหน่ายอาหาร เครื่องดื่มและอื่น ๆ ในโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ประจำปี ๒๕๖๖ (เพิ่มเติม) (อ่าน 470) 28 มี.ค. 66
ประกาศโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกร้านค้าเพื่อจำหน่ายอาหาร เครื่องดื่มและอื่น ๆ ในโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ประจำปี ๒๕๖๖ (เพิ่มเติม) (อ่าน 535) 24 มี.ค. 66
เรื่อง การเปิดคัดเลือกร้านค้าเพื่อจำหน่ายอาหาร เครื่องดื่มและอื่นๆ ในโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ประจำปี 2566 (เพิ่มเติม) (อ่าน 411) 20 มี.ค. 66
ประกาศ เรื่อง ผลการคัดเลือกร้านค้าเพื่อจำหน่ายอาหาร เครื่องดื่มและอื่นๆ ในโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ประจำปี 2566 (อ่าน 525) 16 มี.ค. 66
ประกาศโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงิน การบัญชี และบริหารธุรกิจ (อ่าน 352) 14 มี.ค. 66
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกร้านค้าเพื่อจำหน่ายอาหาร เครื่องดื่มและอื่น ๆ ในโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ประจำปี ๒๕๖๖ (อ่าน 408) 13 มี.ค. 66
ประกาศโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินการบัญชี และบริหารธุรกิจ (อ่าน 317) 10 มี.ค. 66
ประกาศโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินการบัญชี และบริหารธุรกิจ (อ่าน 273) 08 มี.ค. 66
ประกาศ เรื่อง การเก็บเงินบำรุงการศึกษาและการระดมทรัพยากร ปีการศึกษา 2566 (อ่าน 504) 01 มี.ค. 66
ประกาศ การเปิดคัดเลือกร้านค้าเพื่อจำหน่ายอาหาร เครื่องดื่มและอื่น ๆ ในโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ประจำปี 2566 (อ่าน 319) 01 มี.ค. 66
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนโครงการห้องเรียนกีฬา 2566 (อ่าน 858) 22 ก.พ. 66
ประกาศโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูประจำหอพักหญิง (โครงการห้องเรียนกีฬา) (อ่าน 412) 03 ก.พ. 66
ประกาศโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูประจำหอพักหญิง (โครงการห้องเรียนกีฬา) (อ่าน 353) 01 ก.พ. 66
ประกาศโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูประจำหอพักหญิง (โครงการห้องเรียนกีฬา) (อ่าน 362) 24 ม.ค. 66
ประกาศรับสมัครนักเรียนโครงการห้องเรียนกีฬา ปีการศึกษา 2566 (อ่าน 1645) 15 ม.ค. 66
ประกาศโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้ฝึกสอนกีฬาวอลเลย์บอล (โครงการห้องเรียนกีฬา) และพนักงานบริการ (อ่าน 406) 23 ธ.ค. 65
ประกาศโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้ฝึกสอนกีฬาวอลเลย์บอล (โครงการห้องเรียนกีฬา) และพนักงานบริการ (อ่าน 307) 21 ธ.ค. 65
ประกาศโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้ฝึกสอนกีฬาวอลเลย์บอล (โครงการห้องเรียนกีฬา) และพนักงานบริการ (อ่าน 347) 13 ธ.ค. 65
ประกาศโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ผู้ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ (อ่าน 639) 28 พ.ย. 65
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประมูลสหกรณ์ร้านค้าสวัสดิการโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม (อ่าน 468) 22 พ.ย. 65
ประกาศโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ (อ่าน 448) 16 พ.ย. 65
ประกาศ เรื่อง ประมูลสหกรณ์ร้านค้าสวัสดิการโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 658) 16 พ.ย. 65
การประชุมผู้ปกครองนักเรียน (อ่าน 898) 09 พ.ย. 65
ประกาศ เรื่อง ยกเว้นการเก็บเงินบำรุงการศึกษาตามโครงการระดมทรัพยากรของสถานศึกษา (อ่าน 607) 09 พ.ย. 65
ประกาศ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียน EP (English Program) (อ่าน 764) 07 พ.ย. 65
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาประเภทห้องเรียนพิเศษ EP (Enlish Program) (อ่าน 686) 03 พ.ย. 65
ประกาศ รับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนพิเศษ EP (อ่าน 777) 02 พ.ย. 65
ประกาศ เรื่อง ผลการรับย้ายเข้าศึกษาต่อโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 618) 20 ต.ค. 65
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อย้ายเข้าศึกษาต่อ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 537) 19 ต.ค. 65
ขั้นตอนและกำหนดการการรับย้ายนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 677) 17 ต.ค. 65
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ผู้ครูผู้สอนวิชาภาษาไทย (อ่าน 772) 18 ส.ค. 65
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ผู้ครูผู้สอนวิชาภาษาไทย (อ่าน 666) 16 ส.ค. 65
ประกาศโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอนวิชาภาษาไทย (อ่าน 584) 04 ส.ค. 65
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ผู้ดูแลห้องปฏิบัติการพิเศษ (Makerspace) (อ่าน 603) 04 ส.ค. 65
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ผู้ดูแลห้องปฏิบัติการพิเศษ (Makerspace) เจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำหอหญิง (โครงการห้องเรียนกีฬา) (อ่าน 733) 01 ส.ค. 65
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ผู้ดูแลห้องปฏิบัติการพิเศษ (Makerspace) เจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำหอหญิง (โครงการห้องเรียน (อ่าน 654) 26 ก.ค. 65
ประกาศโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ผู้ดูแลห้องปฏิบัติการพิเศษ (Makerspace) เจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำหอหญิง (โครงการห้องเรียนกีฬา) (อ่าน 886) 18 ก.ค. 65
ประกาศโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้ฝึกสอนกีฬาวอลเลย์บอลและดูแลนักเรียนโครงการห้องเรียนกีฬา (อ่าน 709) 30 มิ.ย. 65
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้ฝึกสอนกีฬาวอลเลย์บอลและดูแลนักเรียนโครงการห้องเรียนกีฬา (อ่าน 503) 28 มิ.ย. 65