รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : นายประเสริฐพร เทียนแดง (สิบ)
ปีที่จบ : 2549   รุ่น : 102
อีเมล์ : prasertporntiandaeng@gmail.com
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : รร.พิษณุโลกพิทยาคม
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
ที่อยู่ที่ทำงาน

: โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม เลขที่ 1 หมู่ที่ 8 ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 Tel 055-265000 Fax 055265002

วันที่บันทึกข้อมูล : 23 มิ.ย. 2562,13:49 น.   หมายเลขไอพี : 182.53.193.140


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล