ฝ่ายบริหารและบุคลากร
งานประกันคุณภาพ
ลิ้งค์น่าสนใจ
งานทะเบียนและวัดผล
งานแนะแนว
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 26/05/2015
ปรับปรุง 26/06/2017
สถิติผู้เข้าชม 2289556
Page Views 3979230
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวนริศรา ประเสริฐสิทธิ์
เจ้าหน้าที่งานวิชาการ

นางสาวภิราณี โรจน์ธนพิพัฒน์
เจ้าหน้าที่ฝ่ายอำนวยการ

นางสาวปิยนุช น้อยคง
เจ้าหน้าที่พัสดุ

นางสาวนุชนารถ ทองเงิน
เจ้าหน้าที่งานส่งเสริม

นางสาวนราภรณ์ สุดสนอง
เจ้าหน้าที่ห้องสมุด