ฝ่ายบริหารและบุคลากร
กลุ่มงานนโยบายและแผน
งานแผนงาน
งานสารสนเทศ
งานประกันคุณภาพ
ลิ้งค์น่าสนใจ

งานทะเบียนและวัดผล
งานแนะแนว
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 26/05/2015
ปรับปรุง 18/04/2017
สถิติผู้เข้าชม 2159939
Page Views 3640017
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล

นางสาววิภาศิริ ทากะถา
เจ้าหน้าที่งานทะเบียนวัดผล

นางสาวนริศรา ประเสริฐสิทธิ์
เจ้าหน้าที่งานวิชาการ

นางสาวขนิษฐา อยู่ข้างแรม
เจ้าหน้าที่งานวิชาการ

นางสาวธัญลักษณ์ ไทยกล้า
เจ้าหน้าที่งานแผนงานฯ

นางสาวภิราณี โรจน์ธนพิพัฒน์
เจ้าหน้าที่ฝ่ายอำนวยการ

นางสาวปิยนุช น้อยคง
เจ้าหน้าที่พัสดุ

นางสาวนุชนารถ ทองเงิน
เจ้าหน้าที่งานส่งเสริม

นางสาวนราภรณ์ สุดสนอง
เจ้าหน้าที่ห้องสมุด