ฝ่ายบริหารและบุคลากร
กลุ่มงานนโยบายและแผน
งานแผนงาน
งานสารสนเทศ
งานประกันคุณภาพ
ลิ้งค์น่าสนใจ

งานทะเบียนและวัดผล
งานแนะแนว
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 26/05/2015
ปรับปรุง 22/02/2017
สถิติผู้เข้าชม 1996845
Page Views 3142772
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นายธีรพงษ์ เข็มคง
ครู ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นายจักรพันธ์ โพธิ์ดีงาม
ครู ชำนาญการพิเศษ

นางนันท์นภัส มากุล
ครู ชำนาญการพิเศษ

นางวันทนีย์ สุขเจริญ
ครู ชำนาญการพิเศษ

นางจรัสศรี เขาเหิน
ครู ชำนาญการพิเศษ

นางนภาพร โพธิ์เงิน
ครู ชำนาญการพิเศษ

นางเสาวณีย์ อรุณแจ้ง
ครู ชำนาญการพิเศษ

นางภัสติ์ทิพา ยนต์นิยม
ครู ชำนาญการพิเศษ

นางเพลินจิต ชำนาญผา
ครู ชำนาญการ

นางนุศรา ศิริพงษ์สถาพร
ครู ชำนาญการพิเศษ

นางวาสนา ทิพพาหา
ครู

นางสาวศิริวรรณ พันทะยัก
ครู

นางสายรุ้ง อยู่คร
ครู ชำนาญการ

นางฐิติมา แสงจันทร์
ครู ชำนาญการพิเศษ

นายวิทยา อินอยู่