การพัฒนางานตามข้อตกลง(PA) สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน PA ผู้บริหารสถานศึกษา(1)
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 67.5 KB
แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน PA ผู้บริหารสถานศึกษา(2)
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 67.5 KB
แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน PA ผู้บริหารสถานศึกษา(3)
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 66.5 KB
แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน PA ผู้บริหารสถานศึกษา(4)
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 66.5 KB
แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน PA ผู้บริหารสถานศึกษา
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 65.5 KB
แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน PA1ส ครู (ยังไม่มีวิทยฐานะ)
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 62 KB
แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน PA1ส ครูชำนาญการ
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 61.5 KB
แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน PA1ส ครูชำนาญการพิเศษ
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 62 KB
แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน PA1ส ครูเชี่ยวชาญ
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 63.5 KB
แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน PA1ส ครูเชี่ยวชาญพิเศษ
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 61.5 KB