ฝ่ายบริหารและบุคลากร
กลุ่มงานนโยบายและแผน
งานแผนงาน
งานสารสนเทศ
งานประกันคุณภาพ
ลิ้งค์น่าสนใจ

งานทะเบียนและวัดผล
งานแนะแนว
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 26/05/2015
ปรับปรุง 18/04/2017
สถิติผู้เข้าชม 2159950
Page Views 3640028
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล

นางสาวศรีไพร ปุญญฤทธิ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายภาณุวัฒน์ มารดาพิทักษ์
ครู ชำนาญการพิเศษ

นายประสงค์ ทิพย์ธานี
ครู ชำนาญการพิเศษ

นางภรวรรณ อิ่มประเกียนธรรม
ครู ชำนาญการพิเศษ

นายขวัญชัย สุขมา
ครู ชำนาญการพิเศษ

นางวริยาภรณ์ ธรัชอภิสวัสดิ์
ครู ชำนาญการพิเศษ

นางสมใจ พงษ์สิงห์
ครู ชำนาญการพิเศษ

นางอารีย์ สาเกกูล
ครู ชำนาญการพิเศษ

นางทวีรัตน์ เหรียญทอง
ครู ชำนาญการพิเศษ

นางอุษา พุฒลา
ครู ชำนาญการพิเศษ

นางวิไล นิลทวี
ครู ชำนาญการพิเศษ

นางสุมาลี หมากผิน
ครู ชำนาญการพิเศษ

นางรัชดา ศิริศรีลดามาศ
ครู ชำนาญการพิเศษ

นางสาวปั้นหยา สุขโรจนบัณฑิตย์
ครู ชำนาญการ

นางปกายดาว ปานอยู่
ครู ชำนาญการพิเศษ

นางสาวณัฐวรรณ มั่นใจ
ครู

นายยุทธ์พร รักสิงห์
ครู คศ.1

นายฐิตินันท์ เหรียญทอง
ครู ชำนาญการพิเศษ

นางลาวัลย์ ถาพันธ์
ครู ชำนาญการ

นางสาวสุภาพร นิรันต์รัตนกิจ
ครู

นางสาวอนุธิดา แก้วสีม่วง

นายโพยม ศิริพงษ์
ครูอัตราจ้าง