ฝ่ายบริหารและบุคลากร
กลุ่มงานนโยบายและแผน
งานแผนงาน
งานสารสนเทศ
งานประกันคุณภาพ
ลิ้งค์น่าสนใจ

งานทะเบียนและวัดผล
งานแนะแนว
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 26/05/2015
ปรับปรุง 23/03/2017
สถิติผู้เข้าชม 2082309
Page Views 3414423
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล

นายวันชัย ทองอนันต์
นักการ(ลูกจ้างประจำ)

นายเวียง รอดสิน
นักการ(ลูกจ้างประจำ)

นายสุวรรณ ศรีทรัพย์
นักการ(ลูกจ้างชั่วคราว)

นายวีระศักดิ์ ปานทอง
นักการ(ลูกจ้างชั่วคราว)

นายสายชล บัวป้อม
นักการ(ลูกจ้างชั่วคราว)

นางสำอางค์ เรืองเที่ยง
นักการ(ลูกจ้างชั่วคราว)

นางโสน เอี่ยมอ่อน
นักการ(ลูกจ้างชั่วคราว)

นายสมชาย อินอยู่
นักการ(ลูกจ้างชั่วคราว)

นายยอด สอนโต
นักการ(ลูกจ้างชั่วคราว)

นายธนัช บุญผ่อง
นักการ(ลูกจ้างชั่วคราว)

นายมานพ จันทนจินดา
นักการ(ลูกจ้างชั่วคราว)

นายธีรวัฒน์ มีการ
นักการ(ลูกจ้างชั่วคราว)

นายชูชาติ บัวป้อม
นักการ(ลูกจ้างชั่วคราว)

นายประทุม บ้านกล้วย
นักการ(ลูกจ้างชั่วคราว)

นายประมวน บุญคง
นักการ(ลูกจ้างชั่วคราว)

นายโนรี หมีดำ
นักการ(ลูกจ้างชั่วคราว)

นางรัตนา นาคนาคา
นักการ(ลูกจ้างชั่วคราว)