ฝ่ายบริหารและบุคลากร
กลุ่มงานนโยบายและแผน
งานแผนงาน
งานสารสนเทศ
งานประกันคุณภาพ
ลิ้งค์น่าสนใจ

งานทะเบียนและวัดผล
งานแนะแนว
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 26/05/2015
ปรับปรุง 18/04/2017
สถิติผู้เข้าชม 2155018
Page Views 3630607
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล

นายวิษณุ อ้นบางเขน
ครู ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางแววดาว อยู่สุข
ครู ชำนาญการพิเศษ

นางวิรัตน์ ตันติกุล
ครู ชำนาญการ

นางนิตยา พรามจร
ครู ชำนาญการพิเศษ

นางชนกานต์ กฤตธัญกช
ครู ชำนาญการพิเศษ

นางอารยา รักมหาคุณ
ครู ชำนาญการ

นางอำพร เขียวแก้ว
ครู ชำนาญการพิเศษ

นางสาวไพจิตร จันทร์โพยม
ครู ชำนาญการพิเศษ

ส.ต.ต.หญิงภัทร์วดี มูลดี
ครู ชำนาญการ

นางประเสริฐ อ้นบางเขน
ครู ชำนาญการพิเศษ

นางสาวธันยาภรณ์ ศรีโพธิ์

นางสาวยุพิน อยู่เปีย

นายสมชาย ดวงเนตร
ครูผู้ช่วย

นายเฉลิมพล อินทรสอาด
พนักงานราชการ