การรับย้ายนักเรียน
ประกาศ เรื่อง การรับย้ายเข้าศึกษาในโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 160.49 KB
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อย้ายเข้าศึกษาต่อ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 59.99 KB
ประกาศ เรื่อง ผลการรับย้ายเข้าศึกษาต่อโรงเรีนสุโขทัยวิทยาคม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 128.01 KB