การรับย้ายนักเรียน
ประกาศ เรื่อง การรับย้ายเข้าศึกษาในโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 168.11 KB
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อย้ายเข้าศึกษาต่อ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 58.76 KB
ประกาศ เรื่อง ผลการรับย้ายเข้าศึกษาต่อโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 126.42 KB
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อย้ายเข้าศึกษาต่อ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 56.94 KB
ประกาศ เรื่อง ผลการรับย้ายเข้าศึกษาต่อโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565