ฝ่ายบริหารและบุคลากร
กลุ่มงานนโยบายและแผน
งานแผนงาน
งานสารสนเทศ
งานประกันคุณภาพ
ลิ้งค์น่าสนใจ

งานทะเบียนและวัดผล
งานแนะแนว
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 26/05/2015
ปรับปรุง 18/04/2017
สถิติผู้เข้าชม 2155016
Page Views 3630605
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล

ดร.ธีรศักดิ์ คงเจริญ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายประยุทธ ครุธแก้ว
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

จ.ส.ต.ณรงค์ ประศาสตร์ศิลป์
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาวมารินทร์ กลิ่นเชตุ
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางอฑิภา วรากรเจริญ
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา