ฝ่ายบริหารและบุคลากร
กลุ่มงานนโยบายและแผน
งานแผนงาน
งานสารสนเทศ
งานประกันคุณภาพ
ลิ้งค์น่าสนใจ

งานทะเบียนและวัดผล
งานแนะแนว
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 26/05/2015
ปรับปรุง 18/04/2017
สถิติผู้เข้าชม 2159943
Page Views 3640021
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล

นายภาณุพงศ์ คงเชื้อสาย
ครู ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางเฉลิม พรกระแส
ครู เชี่ยวชาญ

นางจิราภรณ์ วงษ์กวีไพโรจน์
ครู เชี่ยวชาญ

นางรุจี วันวงษ์
ครู ชำนาญการพิเศษ

นายสุระ ไทยกล้า
ครู ชำนาญการพิเศษ

นายอมรพันธ์ อุตสาหกิจ
ครู ชำนาญการ

นางสาวมยุรี อิทธิสวัสดิ์พันธุ์
ครู ชำนาญการ

นางภรณี กังวาล
ครู ชำนาญการพิเศษ

นางสุภาพ น้อยจันทร์
ครู ชำนาญการพิเศษ

นายพนม พุฒลา
ครู ชำนาญการพิเศษ

นายสุเทพ มาคง
ครู ชำนาญการพิเศษ

นายวันชัย วงศ์เทพนิวัติ
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสมปอง ปานเมือง
ครู

นายวีรพล ปานดำ
ครู

นายจักรพันธ์ ชีวะวัฒนา
ครู

นายอภิสิทธิ์ มิ่งกลิ่น
ครูผู้ช่วย

นางเบญจมาภรณ์ เทียนทอง
ครู

นางสาวศุภรัตน์ ชำนาญผา

นายสฐาปนัท จันทร์ดิษฐ์
พนักงานราชการ

นางสาวสุภาพร สีนวล
พนักงานราชการ

นายสาธิต จันสิงขรณ์
ครูอัตราจ้าง

นางสาวธัญญา น้อยถึง
ครูอัตราจ้าง

นายพัชรพงษ์ ทิพย์ธานี
ครูอัตราจ้าง