ฝ่ายบริหารและบุคลากร
งานประกันคุณภาพ
ลิ้งค์น่าสนใจ
งานทะเบียนและวัดผล
งานแนะแนว
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 26/05/2015
ปรับปรุง 26/06/2017
สถิติผู้เข้าชม 2289557
Page Views 3979231
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายภาณุพงศ์ คงเชื้อสาย
ครู ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางเฉลิม พรกระแส
ครู เชี่ยวชาญ

นางจิราภรณ์ วงษ์กวีไพโรจน์
ครู เชี่ยวชาญ

นายอมรพันธ์ อุตสาหกิจ
ครู ชำนาญการ

นางสาวมยุรี อิทธิสวัสดิ์พันธุ์
ครู ชำนาญการ

นางภรณี กังวาล
ครู ชำนาญการพิเศษ

นางสุภาพ น้อยจันทร์
ครู ชำนาญการพิเศษ

นายพนม พุฒลา
ครู ชำนาญการพิเศษ

นายสุเทพ มาคง
ครู ชำนาญการพิเศษ

นายวันชัย วงศ์เทพนิวัติ
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสมปอง ปานเมือง
ครู

นายวีรพล ปานดำ
ครู

นายจักรพันธ์ ชีวะวัฒนา
ครู

นายอภิสิทธิ์ มิ่งกลิ่น
ครูผู้ช่วย

นางเบญจมาภรณ์ เทียนทอง
ครู

นางสาวศุภรัตน์ ชำนาญผา

นายชานนท์ ผ่องฉวี

นายกิตติศักดิ์ น้อยคำ

นายสฐาปนัท จันทร์ดิษฐ์
พนักงานราชการ

นางสาวสุภาพร สีนวล
พนักงานราชการ

นายสาธิต จันสิงขรณ์
ครูอัตราจ้าง

นางสาวธัญญา น้อยถึง
ครูอัตราจ้าง

นายพัชรพงษ์ ทิพย์ธานี
ครูอัตราจ้าง