งานสารสนเทศ
รายงานสารสนเทศ ปีการศึกษา 2564 (ด้านผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.14 MB
รายงานสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2564 (ผลงานนักเรียน)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 4.76 MB
รายงานสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2564 (ผลงานครู)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 586.52 KB