รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : นายชูศักดิ์ เข็มมงคลศิริ (โดนัท)
ปีที่จบ : 2559   รุ่น : 116
อีเมล์ : chkhemmongkhonsiri@gmail.com
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : กำลังศึกษา คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย
ตำแหน่ง : นักศึกษาโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น (ครูคืนถิ่น)
ที่อยู่ที่ทำงาน

: ฝึกสอนโรงเรียนสหวิทยาคม กำแพงเพชร

วันที่บันทึกข้อมูล : 02 มี.ค. 2563,13:00 น.   หมายเลขไอพี : 202.129.39.210


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล