รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : ชนะพล (วสันต์) นิลพัตร (ปื๊ด)
ปีที่จบ : 2538   รุ่น :
อีเมล์ : moonoi.lovely2525@gmail.com
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : สำนักสารนิเทศ
ตำแหน่ง : นักวิชาการเผยแพร่
ที่อยู่ที่ทำงาน

: อาคาร 3 ชั้น 3 สำนักงานปลัด สธ. อ.เมือง จ.นนทบุรี

วันที่บันทึกข้อมูล : 05 มี.ค. 2563,11:53 น.   หมายเลขไอพี : 203.157.31.10


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล