รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
2/3 ม.5 ตำบลบ้านกล้วย   ตำบลบ้านกล้วย  อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 64000
เบอร์โทรศัพท์ 0-5561-1786 เบอร์แฟกส์ 0-5561-2848


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :