ภาพกิจกรรม
ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการและคณะ ลงพื้นที่ติดตามด้านงบประมาณและผลการดำเนินงาน
วันที่ 21 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. พลเอกสุทัศน์ กาญจนานนท์กุล ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ดร. วีระเดช เชื้อนาม เลขานุการโครงการห้องเรียนกีฬา(Sport Program) และคณะ ลงพื้นที่ติดตามด้านงบประมาณ และผลการดำเนินงานโครงการห้องเรียนกีฬา โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 โดยมีนายอำนวย อภิชาติตรากูล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 นายวรินทร์ ชำนาญผา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 ดร.สมพร สุขอร่าม ผู้อำนวยการโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม นางอฑิภา วรากรเจริญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม นางสาวมารินทร์ กลิ่นเชตุ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม คณะครู นักเรียนโครงการห้องเรียนกีฬาให้การต้อนรับและร่วมรายงานผลการดำเนินงาน

โพสเมื่อ : 26 พ.ค. 2561,09:50   อ่าน 198 ครั้ง