ภาพกิจกรรม
ผู้มีอุปการคุณมอบหนังสือให้กับห้องสมุด
"ศิษย์เก่ามอบห้องสือให้ห้องสมุด"
"ศิษย์เก่ามอบห้องสือให้ห้องสมุด"
ศิษย์เก่ามอบหนังสือให้ห้องสมุด
คุณครูณรรตธร คงเจริญ มอบหนังสือให้ห้องสมุด
คุณครูศิริกัลยา ตัวแทนจากสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ PIM มอบหนังสือ "คำพ่อสอน"ให้ห้องสมุด
"นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มอบหนังสือให้กับห้องสมุด"
"ศิษย์เก่ามอบห้องสือให้ห้องสมุด"
โพสเมื่อ : 05 มิ.ย. 2561,15:02   อ่าน 366 ครั้ง