ภาพกิจกรรม
ลอยกระทงสุโขทัย
ลอยกระทงสุโขทัย(ขอขอบคุณกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ที่ให้ความอนุเคราะห์ในการยืมฉาก)
เชิญชวนนักเรียนร่วมตอบคำถามประจำเดือนพฤศจิกายน
ป้ายประชาสัมพันธ์
ของว่างหน้าโรงเรียน
นักเรียนได้รับรางวัลการตอบคำถามประจำเดือนกันยายน
ขอขอบคุณ นายธีรวัฒน์ มีการ และ นายสายชล บัวป้อม ในการจัดทำ
โพสเมื่อ : 05 พ.ย. 2561,13:36   อ่าน 124 ครั้ง