ภาพกิจกรรม
ดร.ธีรศักดิ์ คงเจริญ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.สุโขทัย นำผศ.ดร.เฉลิมศักดิ์ ตุ้มหิรัญ ผู้อำนวยการสำนักบริการการศึกษาและคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเข้าเยี่ยมชมโรงเรียนและห้องสมุดโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
ดร.ธีรศักดิ์ คงเจริญ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.สุโขทัย นำคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนำโดย ผศ.ดร.เฉลิมศักดิ์ ตุ้มหิรัญ ผู้อำนวยการสำนักบริการการศึกษาเข้าเยี่ยมชมโรงเรียนและห้องสมุดโรงเ
โพสเมื่อ : 14 ธ.ค. 2561,08:43   อ่าน 257 ครั้ง