ภาพกิจกรรม
ค่ายภาษาและวัฒนธรรมจีน นักเรียนห้องแผนภาษาจีนมัธยมศึกษาตอนปลาย Chinese Camp 2018 ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
โพสเมื่อ : 15 ธ.ค. 2561,11:37   อ่าน 1553 ครั้ง