ภาพกิจกรรม
มอบตัวนักเรียนระดับชั้น ม.1 (ห้องเรียนทั่วไป)ปีการศึกษา 2562
การมอบตัวนักเรียน และประชุมผู้ปกครอง นักเรียน ม.1 ปีการศึกษา 2562
ดร.สมพร สุขอร่าม ผู้อำนวยการโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม เป็นประธานในพิธีกิจกรรมการมอบตัวและประชุมผู้ปกครอง นักเรียน ม.1 ห้องเรียนทั่วไป ปีการศึกษา 2562 โดยมีกิจกรรมการมอบเกียรติบัตรเชิดชูนักเรียนที่มีผลสอบเข้าเรียน ห้องเรียนทั่วไป ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม คะแนนสูงสุด 10 อันดับ การชี้แจงข้อตกลง ระเบียบวินัยของโรงเรียน การทำข้อตกลงระหว่างผู้ปกครอง ครู และโรงเรียนในการช่วยเหลือนักเรียน เมื่อวันที่ 8 เมษายน พ.ศ.2562 ณ หอประชุมศรีจุฬาลักษณ์
โพสเมื่อ : 09 เม.ย. 2562,15:13   อ่าน 1132 ครั้ง