ภาพกิจกรรม
ปฐมนิเทศนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562
               วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 ดร.สมพร สุขอร่าม ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครูประจำระดับชั้น ม.4 บุคลากรทางการศึกษา และตัวแทนนักเรียนโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคมร่วมจัดกิจกรรม "ปฐมนิเทศนักเรียน" ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2562  เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนที่เข้ามาใหม่สามารถอยู่ร่วมกันกับผู้อื่น ภายใต้กฏระเบียบต่าง ๆ ของโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคมได้อย่างมีความสุขตลอดระยะเวลาที่ศึกษาเล่าเรียน (ภาพ/ข่าว : นางสาวสิรินุช เข็มคง ครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม)
โพสเมื่อ : 22 พ.ค. 2562,10:59   อ่าน 171 ครั้ง