ภาพกิจกรรม
กิจกรรมวันสุนทรภู่
นางอฑิภา วรากรเจริญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม "วันสุนทรภู่" ประจำปีการศึกษา 2562 ณ โถงอาคารไสลือไทย (อาคาร ๘) โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2562 โดยมีนายธีรพงศ์ เข็มคง หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ร่วมกับคณะครู บุคลากรทางการศึกษานักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู และนักเรียนโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว
โพสเมื่อ : 01 ก.ค. 2562,09:24   อ่าน 370 ครั้ง