ภาพกิจกรรม
ประเพณีพาน้องเดินไหว้พ่อขุนฯ ครั้งที่ 1
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคมจัดงานประเพณีพาน้องเดินไหว้พ่อขุนฯ ครั้งที่ 1 โดยนายสุชาติ ทีคะสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยนายธนพงศ์ บุญเรือง นายอำเภอเมืองสุโขทัย รวมทั้งคณะกรรมกรรมการสถานศึกษา ภาคีเครือข่ายผู้ปกครอง กลุ่มศิษย์เก่าโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม กลุ่มผู้ปกครองและประชาชน ได้เข้าร่วมในงานประเพณีพาน้องเดินไหว้พ่อขุนฯ ครั้งที่ 1 โดยมี ดร.สมพร สุขอร่าม ผู้อำนวยการโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม คณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนระดับชั้น ม.1 ถึง ม.6 ให้การต้อนรับในประเพณีครั้งนี้ เพื่อเป็นการสร้างความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะ ความผูกพัน การรักสถาบัน และการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครองและชุมชน ในวันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ณ อนุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช ตำบลเมืองเก่า และโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ตำบลบ้านกล้วย จังหวัดสุโขทัย โดยการเดินไหว้พ่อขุนฯ มีระยะทางประมาณ 9.9 กิโลเมตร จาก อนุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช ตำบลเมืองเก่า ไปถึงโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ตำบลบ้านกล้วย มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 3,000 คน (สามารถดูภาพเพิ่มเติมได้ที่ เพจ SUW ประชาสัมพันธ์ลูกพ่อขุน)
โพสเมื่อ : 01 ก.ค. 2562,09:30   อ่าน 3163 ครั้ง