ภาพกิจกรรม
พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2562 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล  เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยมี ดร.สมพร  สุขอร่าม ผู้อำนวยการโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อแสดงความจงรักภักดีโดยพร้อมเพรียงกัน เมื่อวันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2562 ณ เวทีศักยภาพ โรงเรียนสุโทัยวิทยาคม
โพสเมื่อ : 26 ก.ค. 2562,18:14   อ่าน 135 ครั้ง