ภาพกิจกรรม
ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการตรวจเยี่ยมโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
วันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2562 นายพิธาน พื้นทอง ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการและคณะ เดินทางเข้าเยี่ยมชมผลการดำเนินงานตามนโยบายของโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม โดยมี ดร.สมพร สุขอร่าม ผู้อำนวยการโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม พร้อมทั้งผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคมให้การต้อนรับ ในการนี้ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคมได้มีโอกาสนำเสนอผลงานอันโดดเด่นทั้งด้านวิชาการ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ และด้านกิจกรรมอื่นๆ ที่ได้รับรางวัลระดับประเทศให้คณะผู้ตรวจราชการได้รับชมด้วยความยินดียิ่ง
โพสเมื่อ : 10 ส.ค. 2562,06:34   อ่าน 1099 ครั้ง