ภาพกิจกรรม
การอบรมเชิงปฎิบัติการตามโครงการพัฒนานักเรียนฝึกทักษะอาชีพ
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ได้จัดอบรมเชิงปฎิบัติการตามโครงการพัฒนานักเรียนฝึกทักษะอาชีพ  เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2562 ในการดำเนินโครงการครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจาก วิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัยในด้านวิทยากรให้ความรู้การอบรม สถานที่ เครื่องมือและวัสดุในการฝึกอบรม
โพสเมื่อ : 13 ต.ค. 2562,15:52   อ่าน 715 ครั้ง