ภาพกิจกรรม
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 ร่วมสวดสรภัญญะ ในพิธีบวงสรวงเนื่องในวันลอยกระทง
ดร.สมพร สุขอร่าม ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบหมายให้นางอฑิภา วรากรเจริญ และนางสาวมาริน กลิ่นเชตุ รองผู้อำนวยการโรงเรียนนำคณะครู และตัวแทนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ร่วมสวดสรภัญญะ "คำฉันท์สดุดีสุโขทัยอมตนคร วสันตดิลกฉันท์๑๔" ในพิธีบวงสรวงบูรพกษัตริย์สุโขทัยทุกพระองค์ ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช เนื่องในวันลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟจังหวัดสุโขทัย ประจำปี 2562 เมื่อวันเสาร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2562
โพสเมื่อ : 04 พ.ย. 2562,12:05   อ่าน 158 ครั้ง