ภาพกิจกรรม
เข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ ปีการศึกษา 2562
ดร.สมพร สุขอร่าม ผู้อำนวยการโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม เป็นประธานในการจัดกิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรม และสอบเครื่องหมายวิชาพิเศษลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1 - 3 ประจำปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 13 - 17 มกราคม พ.ศ. 2563 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวเทิดไทฟาร์ม อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย
โพสเมื่อ : 22 ม.ค. 2563,16:57   อ่าน 1083 ครั้ง