ภาพกิจกรรม
นักเรียนที่ใช้บริการยืมหนังสือมากที่สุด ได้รับรางวัล
"ยอดนักการอ่าน"
เด็กชายจีรศักดิ์ แสนโบราณ "ยืมหนังสือ 297 เล่ม"
นายเขตไทย บุญจันทร์ "ยืมหนังสือ 136 เล่ม"
เด็กชายวิธาน ครีบผา "ยืมหนังสือ 97 เล่ม"
เด็กชายสุริยา เชื้อกุลา "ยืมหนังสือ 89 เล่ม"
เด็กหญิงอภิชญา ปิ่นแจ้ง "ยืมหนังสือ 81 เล่ม"
นางสาวศิริรัตน์ ทองเดช "ยืมหนังสือ 79 เล่ม"
นายตราภูมิ ยอดปา "ยืมหนังสือ 79 เล่ม"
นายณัฐสิทธิ์ ฉายสังข์ "ยืมหนังสือ 72 เล่ม"
นายณัฐวีร์ เนียมมี "ยืมหนังสือ 72 เล่ม"
เด็กชายมนัสวิน คมสัน "ยืมหนังสือ 65 เล่ม"
โพสเมื่อ : 17 ก.พ. 2563,10:36   อ่าน 99 ครั้ง