ภาพกิจกรรม
ผศ.ดร.วีรสิทธิ์ สิทธิไตรย์ มอบทุนการศึกษา และเกียรติบัตร
วันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 ผศ.ดร.วีรสิทธิ์ สิทธิไตรย์ ประธานคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาหลักสูตร และกิจกรรมส่งเสริมการศึกษา เพื่อสร้างสร้างพลเมือง ภายใต้คณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง เกี่ยวกับการปกครอง ระบบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข คณะกรรมการการเลือกตั้ง คณะอนุกรรมาธิการการอุดมศึกษา ในคณะกรรมาธิการการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม วุฒิสภา ได้มอบทุนการศึกษา 30,000 บาท ให้กับนักเรียนโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม คนละ 5,000 บาท จำนวน 6 คน ที่มีคุณสมบัติ เป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ และมีความประพฤติดี มีผลการเรียนดีหรือพอใช้ และรับทุนการศึกษาต่อเนื่องจนสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม เมื่อคุณสมบัติครบ ได้แก่ ด.ช.ศิวัช บ้านกล้วย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1, ด.ญ.พรนัชชา พูลพินิจ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 , ด.ช.ฐปนนท์ กล้าหาญ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3,น.ส.ฐิติมา ไชยเสนา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4, นายวรรนะ เปรมแก้ว ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และ น.ส.มนัญชญา มะลิพรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และเป็นประธานมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันกิจกรรมวิชาการต่างๆ ในระดับชาติ ของกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์, สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ,กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ พร้อมทั้งกล่าวให้โอวาทแก่นักเรียน โดยมี ดร.สมพร สุขอร่าม ผู้อำนวยการโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ฝ่ายบริหาร คณะครูและนักเรียน ร่วมให้การต้อนรับ

สามารถดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่ 
https://www.facebook.com/pg/SUW-ประขาสัมพันธ์ลูกพ่อขุน-147428909146869/photos/?tab=album&album_id=603254366897652
โพสเมื่อ : 19 ก.พ. 2563,13:27   อ่าน 258 ครั้ง