ภาพกิจกรรม
คณะกรรมการตรวจเยี่ยม-ติดตามการสอนทางไกลในช่วงการแพร่ระบาด covid19

วันที่ 1 มิถุนายน 2563 คณะกรรมการตรวจเยี่ยมและติดตามการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา (covid19) นำโดยนายนิสิต เนินเพิ่มพิสุทธิ์ รองผู้อำนวยการ สพม. 38 พร้อมด้วยศึกษานิเทศน์จาก สพม. 38 เข้าตรวจเยี่ยมและติดตามการจัดการ-การเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ของโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคมในช่วงการแพร่ระบาด covid 19

โดยมี ดร.สมพร สุขอร่าม ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยฝ่ายบริหารโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ร่วมต้อนรับคณะกรรมการ ณ ห้องประชุมพ่อขุน โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม

โพสเมื่อ : 01 มิ.ย. 2563,18:26   อ่าน 293 ครั้ง