ภาพกิจกรรม
พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563
เมื่อวันที่ 16 กรกฏาคม พ.ศ. 2563 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม จัดกิจกรรมมการแสดงตนเป็นพุทธมามกะ พิธีไหว้ครู และการรับเข็มกลัดพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โดย นางอฑิภา วรากรเจริญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะคุณครู ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ทางโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคมได้เห็นความสำคัญของการส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรมให้แก่นักเรียน จึงจัดกิจกรรมการแสดงตนเป็นพุทธมามกะ คือการประกาศตนว่าเป็นผู้นับถือ พระพุทธศาสนา เพื่อให้นักเรียนระลึกถึงการเป็นคนดี ทำความดี ไม่เพียงเท่านั้นยังมีกิจกรรมการไหว้ครู และพิธีมอบเข็มกลัดพ่อขุนรามคำแหงมหาราช สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม โดยใช้หลักการ Social distancing in New Normal ณ เวทีศักยภาพ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม

สามารถดูรูปเพิ่มเติมได้ที่ 
https://www.facebook.com/pg/SUW-%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B9%8C%E0%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B8%9E%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%82%E0%B8%B8%E0%B8%99-147428909146869/photos/?tab=album&album_id=736575573565530
โพสเมื่อ : 23 ก.ค. 2563,11:26   อ่าน 592 ครั้ง