ภาพกิจกรรม
โครงการจัดติวและการจัดการทดสอบวัดระดับภาษาจีน HSK (Chinese Proficiency Test) ประจำปีการศึกษา 2563
โครงการจัดติวการสอบวัดระดับภาษาจีน HSK (Chinese Proficiency Test) ระดับ 4 ประจำปีการศึกษา 2563
ดำเนินการจัดติวตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 รายละเอียดการดำเนินการจัดติวดังนี้
วันจันทร์          เนื้อหาเกี่ยวกับการฟัง
วันอังคาร         เนื้อหาเกี่ยวกับการอ่าน
วันพุธ              เนื้อหาเกี่ยวกับการอ่าน
วันพฤหัสบดี     เนื้อหาเกี่ยวกับการเขียน
วันศุกร์             เนื้อหาเกี่ยวกับการเขียน

การจัดการทดสอบวัดระดับภาษาจีน HSK (Chinese Proficiency Test) ประจำปีการศึกษา 2563
ดำเนินการจัดทดสอบในวันอาทิตย์ที่ 6 ธันวาคม 2563 รายละเอียดดังนี้
ภาคเช้า
สอบระดับ 1
สอบระดับ 2
สอบระดับ 4
ภาคบ่าย
สอบระดับ 3
สอบระดับ 5


โพสเมื่อ : 06 ธ.ค. 2563,15:24   อ่าน 3139 ครั้ง