ภาพกิจกรรม
กิจกรรมค่าย Sukhothai Youth Ambrassador 2023

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศได้รับมอบหมายจาก ผู้อำนวยการโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม ดรมนตรี คงเจริญให้จัดกิจกรรมค่าย Sukhothai Youth Ambrassador 2023 ให้กับนักเรียนที่มีความสนใจด้านภาษาอังกฤษ เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียน เผยแพร่และสืบสานวัฒนธรรมไทยให้นักท่องเที่ยวชาวจังหวัดสุโขทัย โดยมีวิทยากรเจ้าของภาษาและคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม ในวันอาทิตย์ ที่ 5 มีนาคม 2566  อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย

โพสเมื่อ : 05 มี.ค. 2566,17:46   อ่าน 251 ครั้ง